Kapadokya

Kapadokya isiminin kökeni eski Pers dilinde “güzel atlar ülkesi” anlamına gelen “Katpatuka” dan gelmektedir. M.Ö. 1800-1200 yılları arasında tarihte ilk Anadolu medeniyetini kuran Hititler bu bölgede at yetiştirmişlerdir. Bölge belli dönemlerde Taballar, Asurlular ve Perslerin hakimiyetine geçmiştir. Daha sonraları Roma yönetimine geçer bu kayalık bölge. Kapadokya Roma dönemde erken Hıristiyanlar için bir saklanma merkezine dönüşür. Bizanslılarla birlikte önemli bir dini öğreti merkezi olmakla birlikte, manastır hayatı başlar bölgemizde. Bu yüzdendir ki kaya içlerine oyulan 300 civarında kilise ve 30 civarında yeraltı şehir inşa edilmiştir Kapadokyada. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de yapılan Kervansaraylar, Medreselerle zengin bir kültür birikimine sahne olur Kapadokya.

Bizi Arayın Rezervasyon

Rezervasyon Detayları